Ödevmatik

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

4. Sınıf Ondalık Kesri Virgülle GöstermeVerilen ondalık kesirlerin virgülle göstermeleri istenir.