Ödevmatik

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

4. Sınıf Kesrin Şeklini Çizme



Verilen kesrin şeklini çizmeleri istenir.