Ödevmatik

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

3. Sınıf Kesrin Şeklini ÇizmeVerilen kesrin şeklini çizmeleri istenir.