Ödevmatik

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

3. Sınıf Basit Bölme İşlemi



Bölen ve bölüm tek basamaklı olacak şekilde ödev hazırlar.